Zdrav duh v zdravem telesu – Društvo “VEZI”

Verjetno vsi poznamo rek “Zdrav duh v zdravem telesu”. Ta rek še kako drži, saj moramo skrbeti za oboje – za ravnovesje našega duševnega  in telesnega zdravja. V ta namen nam je Kim Trobec, dipl.m.s. iz Zdravstveno vzgojnega centra Sežana, pripravila predavanje o splošni higieni, ki nosi ključno vlogo pri krepitvi zdravja, preprečevanju nalezljivih bolezni, preprečevanju degenerativnih bolezni ter estetiki in počutju. Človek z dobro higieno telesa, higieno spanja in počitka ter higieno prehrane in gibanja postane bolj samozavesten in sproščen tako v odnosu do sebe kot tudi pri socialnih stikih in vključevanju v skupnost. 

Predstavila nam je ukrepe za zmanjševanje različnih škodljivosti s ciljem doseči bolj zdravo in bolj kvalitetno življenje ter tudi različne vplive iz okolja, ki se pojavijo ob raznolikih človekovih aktivnostih ter stanjih in njihov vpliv na zdravje. V času, ko temperature padajo, smo še bolj izpostavljeni bacilom. Prav zato je potrebno higieni posvetiti še več pozornosti. Ste vedeli, da lahko s pravilnim in rednim umivanjem rok zmanjšamo okužbe prebavil za kar 44%, okužbe dihal pa za 30%.

Predavateljici Kim Trobec se zahvaljujemo za vložen trud, za obnovljena in nova znanja. Veselimo se nadaljnjih skupnih uric.