Štorje

Dnevni center Štorje je bil ustanovljen prvi, na pobudo svojcev, CSD Sežana, leta 1999.
Ker so Štorje oddaljene od Sežane cca 5 km, za uporabnike vsakodnevno organiziramo prevoz izpred stare avtobusne postaje v Sežani. V dnevnem centru je uporabnikom na voljo pestra paleta aktivnosti, ki so usmerjene v krepitev uporabnikovih funkcionalnih znanj ter socialnih spretnosti in veščin. Poleg tega pa program zajema tudi aktivnosti, ki krepijo uporabnikova socialna znanja, medsebojno komunikacijo, medsebojne odnose ter elemente samopomoči.

Poleg vsakodnevnih aktivnosti uporabnikom omogočamo in jih spodbujamo h vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v širši skupnosti, npr. obisk kino in gledaliških predstav, prireditev na prostem, itd. V programu je vsakodnevno prisotna strokovna delavka, ki skupaj z uporabniki sooblikuje individualiziran načrt in pogoje za uresničevanje zadanih ciljev in želja.
V programu sodelujejo tudi številni prostovoljci, ki s svojo prisotnostjo vnašajo nove vsebine in ideje.

DNEVNI CENTER ŠTORJE
Štorje 26 6210 Sežana
tel: 05 768 52 00
Strokovna vodja: Karmen Margarit, univ.dipl. soc. del., 051-623-093