O Društvu

Društvo je nevladna in neprofitna organizacia, ki deluje kot skupnostna služba na področju duševnega zdravja. Ustanovljeno je bilo leta 1998 in sicer na pobudo svojcev, Centra za socialno delo Sežana in takratne direktorice ga. mag. Silvane Šonc. 

Društvo deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, zaposlovanja, zdravstva in izobraževanja. 

Vpisano je v register društev in ima zaradi humanitarne dejavnosti, ki jo opravlja na področju socialnega varstva podeljen status humanitarne organizacije, pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predsednica in zakonita zastopnica društva: gospa Nataša Sedmak
sekretarka:mag.Katarina Tomažič info@drustvovezi.org 

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa “VEZI”
 
Naslov: Štorje 26 , 6210 Sežana
Telefon: 05 76 85 200
GSM: 031-649-288
Davčna številka: 14906627 (nismo davčni zavezanci)
Matična številka: 1137794
Šifra dejavnosti: 85323
Transakcijski račun: 0510 0800 0031 614 Abanka