Storitve

Storitve socialne oskrbe se prilagodijo potrebam upravičenca in obsegajo tri temeljne sklope opravil:

POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: pomoč pri oblačenju ali

slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,

GOSPODINJSKA POMOČ: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,

POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: vzpostavljanje socialne mreže

z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja največ 20 ur tedensko.