Izvajanje in cilji

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU

Prvi del storitve (izvaja koordinatorka pomoči na domu):

  • ugotavljanje upravičenosti do storitve,
  • priprava in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve,
  • komunikacija med izvajalcem in upravičencem ali družino ter drugimi pomembnimi za upravičenca.

Drugi del storitve (izvajajo socialne oskrbovalke):

  • neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.

CILJI POMOČI NA DOMU

  • prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti, med seboj,
  • izboljšati dostop do storitev in programov,
  • doseči večjo učinkovitost in izboljšanje kakovosti storitev in programov ter hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,
  • krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na področju socialnega varstva.