Ilirska Bistrica

Dnevni center Ilirska Bistrica se nahaja v stanovanjskem bloku. Dvosobno stanovanje je v lasti in opremljeno s strani MDDSZ.
V dnevnem centru se vsakodnevno odvijajo različne dnevne aktivnosti v smeri kreativnega preživljanja prostega časa ter krepitve uporabnikovih funkcionalnih in socialnih znanj. Program uporabnike spodbuja k individualnem izražanju in udejstvovanju na tistem področju, na katerem se počutijo možne in uspešne. Za uresničevanje vseh ostalih želja in ciljev pa imajo uporabniki, vsak dan na voljo strokovno delavko, s katero sooblikujejo individualiziran načrt, v katerem načrtujejo vse tisto, kar v svoji sedanjosti in prihodnosti želijo. Poleg aktivnosti v dnevnem centru so uporabnikom na voljo tudi vse tiste, ki se odvijajo v širši skupnosti, pri tem pa jim društvo nudi ustrezno podporo, kakor tudi konkretno pomaga, npr. z donacijo kart, spremstvom,…

Dnevni center Ilirska Bistrica
Tavčarjeva 15
6250 Ilirska Bistrica
tel.(05) 714 16 20
 
Strokovna vodja: Karmen Margarit, univ.dipl.soc.del. 051-623-093.