Ilirska Bistrica

Dnevni center Ilirska Bistrica se nahaja v visokem pritličju 4-stanovanjskega bloka. Dvosobno stanovanje je v lasti in opremljeno s strani MDDSZEM. Dnevni center je odprt vsak delovni dan od 8 do 16 ure.
V dnevnem centru se vsakodnevno odvijajo različne dnevne aktivnosti v smeri kreativnega preživljanja prostega časa ter krepitve uporabnikovih funkcionalnih in socialnih znanj. Program uporabnike spodbuja k individualnem izražanju in udejstvovanju na tistem področju, na katerem se počutijo zmožne in uspešne. Za uresničevanje vseh ostalih želja in ciljev pa uporabniki s strokovno delavko sooblikujejo individualiziran načrt, v katerem načrtujejo vse tisto, kar v svoji sedanjosti in prihodnosti želijo. Izvajajo se tudi številne aktivnosti, ki presegajo delovni čas (npr. celodnevna kopanja, razstave, kulturne prireditve, družabna srečanja, pikniki, športne aktivnosti, izleti, promocijske stojnice,..). Te aktivnosti se izvajajo na drugih lokacijah, na prostem ter v popoldanskem, večernem času in med vikendi. Pri organizaciji in izvedbi projektov, dogodkov se udejstvujejo prostovoljci različnih profilov.
Povezujemo se in sodelujemo z lokalno skupnostjo, drugimi društvi in organizacijami: Dom starejših občanov, Zdravstveni dom, Zdravstveno-vzgojni center, Center za socialno delo, Knjižnica Makse Samsa, Varstveno delovni center Ilirska Bistrica, Dnevni center »Sonček«, Rdeči Križ, Karitas, Društvo Pot, Društvo upokojencev, Društvo diabetikov, Balinarsko društvo, Čebelarsko društvo, Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Vrtec Ilir.Bistrica, TIC…..

Dnevni center Ilirska Bistrica
Tavčarjeva 15
6250 Ilirska Bistrica
tel.(05) 714 16 20
 
Strokovna vodja: Karmen Margarit, univ.dipl.soc.del. 051-623-093.