Kako do storitve

Postopek vključitve uporabnika:

  • zainteresirana oseba poda prošnjo;

  • prvi stik (svojci ali uporabnik sam) po telefonu ali osebno – osnovne informacije o storitvi, pridobitev ključnih informacij o bodočem uporabniku;

  • obisk na domu (opravi ga strokovna delavka) – ugotavljanje upravičenosti;

  • dogovor in osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja, termine, načini izvajanja, posebnosti, kontaktne osebe, itd.);

  • napotitev socialne oskrbovalke (predaja dela in informacij);

  • spremljanje poteka storitev in zadovoljstva uporabnika;

  • po potrebi sodelovanje z drugimi službami.

Vloga za odobritev socialne oskrbe na domu obrazec.pdf