Cenik

CENIK POMOČ NA DOMU

cena ure za uporabnika v EUR

subvencija občine za uro v EUR

Pomoč na domu – delovnik, sobota

4,48

12,60

Pomoč na domu – nedelja

6,25

17,99

Pomoč na domu – praznik

6,66

19,11

CENIK KOSIL

cena v EUR

Kosilo

5,55

Ceni kosila se obračuna tudi dostava kosila glede na oddaljenost.