O nas

Podjetje Vezi vizija d.o.o. je bilo ustanovljeno 18.10.2011 in je v lasti Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »Vezi«.

  • podjetje Vezi vizija d.o.o. je dne 9.1.2013 pridobilo dovoljenje za delo št. 1220115/2012-4 za opravljanje storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu. Z odločbo št. 12201-15/2012-5 je bilo dne 9.1.2013 vpisano v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, pod zaporedno številko DD-085/5a.24 pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  • na podlagi izbora na Javnem razpisu za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu v Občini Divača, je podjetje Vezi Vizija d.o.o. postalo nov koncesionar. V skladu s pogodbo št. 430-0045/2012-38 od 10.07.2013 dalje izvajamo koncesijsko dejavnost.

PODATKI O PODJETJU

Točen naziv ponudnika: VEZI VIZIJA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

Naslov – sedež: Štorje 26, 6210 Sežana,

Naslov – dislocirana enota: Ul. dr. Bogomirja Magajne 8, 6215 DIVAČA

Številka telefona: GSM: 051 495 395, 051 623 093

Elektronska pošta: vezi.vizija@gmail.com

ID za DDV: 64096599

Matična številka: 605366100

Številka bančnega računa: SI56 0400 1004 8483 305 Nova KBM

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Karmen Margarit, univ. dipl. soc. del., direktorica