Zgodovina

Začetki delovanja Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« segajo že v leto 1993.

V tem letu je Center za socialno delo Sežana začel izvajati program Pomoč osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju ter njihovim svojcem. Z razvojem programa se je oblikovala tudi skupina svojcev uporabnikov psihiatrije, ki je delovala kot skupina za samopomoč.

Kot navedeno (Doles, N. 2002, str. 20) je razvojni program potekal spontano, upoštevajoč potrebe uporabnikov in njihovih svojcev, ki so le s težavo preživljali duševne stiske in krize obolelega družinskega člana. Takratna direktorica gospa mag. Silvana Šonc in strokovne delavke Centra za socialno delo Sežana so po nekaj letih izvajanja programa organizirale prvo skupino za samopomoč, ki deluje še danes.

Po besedah mag. Silvane Šonc (2009) so se delavke Centra za socialno delo Sežana dnevno srečevale z ljudmi, ki so imeli težave v duševnem zdravju in zaradi tega kup spremljajočih težav. Čutili so se nerazumljene, odklonjene, stigmatizirane – predvsem pa globoko prizadete. Strokovne delavke CSD Sežana, so bile odločene, nekaj ukreniti. Tako so bili strojeni prvi koraki k uporabnikom – na njihovem domu.

Zaradi čedalje večjih potreb je bilo leta 1998 ustanovljeno Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«, ki je delovalo pod okriljem Centra za socialno delo Sežana. V kratkem času svojega delovanja je društvo pokazalo razsežnosti, ki so pritegnile angleško fundacijo Hamlet Trust, ki je društvu omogočila zagonska sredstva v obliki sofinanciranja osebnega dohodka ene zaposlene osebe. Ves ta čas je društvo izvajalo številne aktivnosti. Zaradi obsega programa je leta 1999, ob podpori takratnega župana Občine Sežana, ki je omogočila prostore, odprlo prvi Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju v Štorjah pri Sežani.

Sredstva za delovanje in prve zaposlitve smo pridobivali na lokalnih razpisih in razpisih Zavoda RS za zaposlovanje kakor tudi s pomočjo donacij in dobrodelnih prispevkov, kasneje pa tudi iz sredstev Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij RS.

Kljub številnim težavam se je razvoj programov na področju duševnega zdravja v skupnosti nadaljeval, in sicer z odprtjem Dnevnega centra v Štanjelu leta 2002 in Stanovanjske skupine v Brestovici pri Komnu…

  • Leta 2002 je bil ustanovljen tudi Dnevni center Il. Bistrica,
  • leta 2005 Stanovanjska skupina Postojna
  • leta 2006 Stanovanjska skupina Ilirska Bistrica
  • leta 2007 Stanovanjska skupine Divača,
  • leta 2009 Stanovanjska skupina Podgrad: tri enote.

Iz napisanega je mogoče razbrati, da so se aktivnosti in programi za ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce pred preoblikovanjem v programe dnevnih centrov in stanovanjskih skupin izvajale v oblikah skupin za samopomoč in v drugih skupinskih oblikah dela, ki so se odvijale v sodelovanju s Centri za socialno delo: Sežana, Il. Bistrica in Postojna.

Leta 2007 je Društvo »VEZI« socialna programa za ljudi s težavami v duševnem zdravju oblikovalo v Mrežo dnevnih centrov in Mrežo stanovanjskih skupin. Za oba je od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobilo petletno sofinanciranje. 

Maja 2008 pa sta bila verificirana kot Javna socialnovarstvena programa na področju duševnega zdravja v skupnosti.

Stroka socialnega dela je ves čas delovanja temeljila na vsem dobro znanih metodah dela, vendar so se tudi metode, v skladu z razvojem stroke in programov, temu primerno preoblikovale in posodobile.