Kako postati naš član

Kdo je lahko naš član?
 
Člani društva so lahko državljanke in državljani Republike Slovenije, ki podpišejo pristopno izjavo, želijo postati člani, so seznanjeni s pravili in se bodo po njih ravnali. Član lahko postane tudi državljan tuje države, ki izpolnjuje iste pogoje. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik; od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v Društvo podati pisno soglasje. 
 
 

Članarina

Letno članarino in njeno višino določi občni zbor. Študentje in brezposelne osebe so opravičene plačevanja članarine.
Po sklepu Občnega zbora društva z dne 23.3. 2010 znaša članarina 13 ur.

Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom iz društva,
– s črtanjem iz članstva,
– z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
– s smrtjo.
Član izstopi iz društva prostovoljno, brez obrazložitve, kadar poda organom pisno izjavo o izstopu.

Več o članstvu si preberite v Statutu.

PRISTOPNA IZJAVA (doc)