Stanovanjske skupine

Opis programa

MREŽA STANOVANJSKIH SKUPIN 

Program deluje kot Mreža stanovanjskih skupin na območjih dveh regij, Obalno-kraška in Notranjsko kraška regija, vključuje pa uporabnike iz cele Slovenije.

Program je namenjen odraslim osebam, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in zaradi različnih razlogov inokoliščin ne morejo več bivati v domačem okolju. Posameznikom je v programu nudeno bivanje ter strokovna in laična pomoč in podpora za vsakodnevno življenje v smeri večje participacije, možnosti izbire, boljše kvalitete življenja, širjenja socialne mreže, normalizacije in integracije.

Timsko delo omogoča uvajanje skupnostnih metod dela, tako da so uporabniki deležni enakih stroritev. Hkrati te vključujejo individualiziran pristop, kjer se želje in cilji posameznika nenehno prepletajo s cilji skupine, skupinsko dinamiko, ožjo in širšo skupnostjo ter poslanstvom invizijo organizacije.

Kriteriji za koriščenje programa so:

  • prošnja posameznika za vključitev v program, iz katere je razvidna uporabnikova svobodna volja;
  • pisno mnenje lečečega psihiatra o primernosti uporabnika za vključitev v program;
  • zagotovljena odločba ali soglasje pristojne občine oz. CSD-ja za doplačilo stroškov storitve;
  • fotokopija zadnjega prejemka;
  • podpisan tropartitni dogovor o vključitvi v program med posameznikom, društvom in občino;
  • podpisan interni dogovor s posameznikom, da je seznanjen z načinom dela in hišnim redom ter se strinja s pogoji.