Image is not available

Društvo je nevladna in neprofitna organizacia, ki deluje kot skupnostna služba na področju duševnega zdravja. Društvo deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, zaposlovanja, zdravstva in izobraževanja.. Vpisano je v register društev in ima zaradi humanitarne dejavnosti, ki jo opravlja na področju socialnega varstva, podeljen status humanitarne organizacije, pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Enote: Štorje, Štanjel, Mali Dol, Divača, Podgrad, Ilirska Bistrica, Postojna, Gorjansko.

Image is not available

Socialnovarstvena storitev pomoči na domu v Občini Divača. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnost. Namen storitve je, da se posamezniku omogoči čim daljše bivanje v domačem okolju.

Več info: 051 495 395 in vezi.vizija@gmail.com

Image is not available

Kmetija Brinjevka je projekt, ki odpira nove možnosti, tako v smislu odpiranja novih delovnih mest, tudi za težje zaposlitve osebe, kakor tudi v smislu zdravega načina življenja. Želimo si, da bi Kmetijo Brinjevka opazil vsak, ki ima rad naravo in ljudi. Vsakega, ki pot popelje na Kras vljudno vabimo, da nas obišče, si napolni košarico zelenjave, se nam pridruži na dvorišču in z nami poklepeta. V sodelovanju z zavodom Bodika zaposlujemo ranljive družbene skupine.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Sodelovanje v projektih

Dolg naziv operacije: Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov Trajanje operacije: november 2018 do november 2020 Odobrena vrednost operacije z odločbo ARSKTRP: 40.551,66 EUR Prijavitelj operacije: Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.

Povzetek operacije: Vodilni partner ART NEPREMIČNINE d.o.o. se želi skupaj s svojimi lokalnimi partnerji na turistični trg dodatno umestiti s prepoznavno turistično ponudbo, ki bo osnovana na inovativnem mrežnem produktu, na

OOZ Sežana je vodilni partner projekta, ostali partnerji v projektu:

  1. Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana
  2. Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
  3. Javni zavod Komenski Kras
  4. Društvo VEZI, enota Divača
  5. Marmor Sežana d. d.

 

www.eu-skladi.si

V društvu smo z 21.06.2018 začeli izvajati program socialne aktivacije. Program poteka v Sežani, v prostorih na Partizanski 15 in obsega območje Krasa in Brkinov. Tokrat smo s prijavo na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspeli s prijavo programa Življenje moja priložnost, ki se izvaja v okviru OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020.