Dnevni centri

Opis programa

MREŽA DNEVNIH CENTROV

Program uporabnikom omogoča psihosocialno rehabilitacijo v domačem okolju ter nudi strokovno podporo in pomoč pri socialnem vključevanju in aktivnem preživljanju prostega časa. Prav tako je namen programa nuditi strokovno podporo njihovim svojcem. Aktivnosti so usmerjene v višjo kvaliteto življenja, vzdrževanje in širjenje socialne mreže, učenje socialnih spretnosti in veščin ter prevzemanje aktivne socialne vloge v skupnosti.

Vključitev je prostovoljna in se opravi na željo uporabnika. Trajanje vključitve je odvisno od volje in pripravljenosti uporabnika oziroma dokler trajajo razlogi za sprejemanje storitev v skladu z individualnim načrtom.

Program Mreža dnevnih centrov je primarno namenjen ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki živijo v lastnih gospodinjstvih, vendar je za njihovo duševno stanje priporočljiva vključitev v dnevni center.

Poleg tega pa je program na voljo tudi vsem zainteresiranim in članom širše skupnosti. Vsebina posameznega dnevnega centra se sooblikuje v skladu s željami in potrebami uporabnikov. Z vključenimi uporabniki poteka v dnevnih centrih tako individualno, kakor tudi skupinsko socialno delo, ki je usmerjeno v uspešno psihosocialno rehabilitacijo uporabnikov. Pri tem ne gre zanemariti metode skupnostnega socialnega dela. Uporabniki imajo na voljo pestro izbiro prostočasnih, športnih in kulturnih aktivnosti, ki so namenjene pridobivanju in krepitvi funkcionalnih znanj ter socialnih spretnosti in veščin.

Poleg vsakodnevnih aktivnosti se uporabniki udeležujejo tudi izletov, športnih iger, tekmovanj, letovanj in zimovanj, ki jih organiziramo tekom leta. Prav tako pa uporabnikom omogočamo in jih spodbujamo k vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v širši skupnosti, npr. prireditve na prostem, obisk kina, gledaliških predstav,…itd.

VSEBINA PROGRAMA DNEVNEGA CENTRA:

        Nudenje psihosocialne pomoči in podpore osebam s težavami v duševnem zdravju z namenom razvijanja in krepitve njihove individualnosti in aktivnega vključevanja v širšo skupnost,

        ustrezna strokovna podpora in druge metode dela za krepitev socialnih spretnosti in veščin, ponovno prevzemanje aktivne socialne vloge in višanje nivoja socialne vključenosti in kvalitete življenja,

        sodelovanje ter podpora pri uresničevanju uporabnikovih ciljev in iskanju novih možnosti, ki temeljijo na krepitvi notranjih virov moči,

        strokovna in laična podpora za vsakodnevno življenje uporabnikov v skupnosti,

        soodkrivanje ter sooblikovanje pogojev za pripravo in uresničitev individualiziranega načrta vsakdanjega življenja v skupnosti,

        pomoč in informiranje svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju,

        zagotavljanje vseh pogojev za uspešno psihosocialno rehabilitacijo za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:

          Težave v duševnem zdravju, lahko so to dolgotrajne težave ali pa zgolj duševne stiske ali krize,

          polnoletnost,

          prostovoljna odločitev za vključitev,

          motiviranost uporabnika za sodelovanje,

          pripravljenost uporabnika za spoštovanje hišnega reda,

          pripravljenost uporabnika, da program soustvarja, sooblikuje in vanj prispeva.

OSNOVNA PRAVILA IN NASVETI:

          ZAUPNOST

Osebne stvari, ki si jih povemo na srečanju, ne smemo razkriti nobenemu, ki ni bil prisoten.

          RAZKRIVANJE

Veliko se naučimo iz svojih izkušenj in izkušenj drugih, vendar naj se nihče ne čuti primoran, da mora razkriti nekaj, kar bi rad zadržal zase.

          VKLJUČEVANJE

Eden drugemu pomagajmo in dajmo možnost, da spregovorimo. Poslušamo se brez prekinjanja in ne skačemo v besedo. Če je kaj nejasno ali nerazumljivo, vprašajmo – +izognili se bomo nesporazumom in prepiranju.

           SODELOVANJE

Spodbujamo se k aktivnemu vključevanju, saj na ta način več odnesemo od srečanja.

          SPOŠTOVANJE

Ljudje smo si različni po znanju, mišljenju, izkušnjah, okolju iz katerega prihajamo. Te razlike moramo spoštovati, ker so individualne, od vsakega posameznika. Eden do drugega bodimo spoštljivi.

          OBNAŠANJE

Pomembno je, da ne motimo poteka srečanja in delovanja skupine. Na srečanja ne prihajamo pod vplivom alkohola ali nedovoljenih drog.

          TOČNOST

Bodimo točni. Če ne moremo priti na srečanje, o tem obvestimo enega od udeležencev.

 

Strokovna vodja programa: Karmen Margarit 051/ 623 093