Dnevni centri

Opis programa

MREŽA DNEVNIH CENTROV

Program Mreža dnevnih centrov je primarno namenjen ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki živijo v lastnih gospodinjstvih, vendar je za njihovo duševno stanje priporočljiva vključitev v dnevni cener.

Poleg tega pa je program na voljo tudi vsem zainteresiranimin članom širše skupnosti. Vsebina posameznega dnevnega centra se sooblikuje v skladu s željami in potrebami uporabnikov. Z vključenimi uporabniki poteka v dnevnih centrih tako individualno, kakor tudi skupinsko socialno delo, ki je usmerjeno v uspešno psihosocialno rehabilitacijo uporabnikov. Pri tem ne gre zanemariti metode skupnostnega socialnega dela. Uporabniki imajo na voljo pestro izbiro prostočasnih, športnih in kulturnih aktivnosti, ki so namenjene pridobivanju in krepitvifunkcionalnihznanj ter socialnih spretnosti in veščin.

Poleg vsakodnevnih aktivnosti se uporabniki udeležujejo tudi izletov, športnih iger, tekmovanj, letovanj in zimovanj, ki jih organiziramo tekom leta. Prav tako pa uporabnikom omogočamo in jih spodbujamo k vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v širši skupnosti, npr. prireditve na prostem, obisk kina, gledaliških predstav,…itd.

 Strokovna vodja programa: Karmen Margarit 051/ 623 093