OBVESTILO glede COVID-19

 • postopno sproščanje omejitev pri izvajanju socialnovarstvenih programih

Na podlagi direktive Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne
5. 5. 2020 in dopolnitve z dne 20. 5. 2020 v smeri prizadevanj za preprečevanje in
obvladovanje širjenja kapljičnih okužb zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 oziroma
bolezni COVID-19, vas obveščamo o naslednjih ukrepih:

1.Dnevni center Štorje,
Dnevni center Štanjel in
Dnevni center Ilirska Bistrica

 • ZAČNEJO – z dnem 25. 5. 2020 – POSTOPOMA SPROŠČATI OMEJITVE PRI IZVAJANJU
  SOCIALNOVARSTVENEGA PROGRAMA.
  Zaenkrat je mogoče pričeti z izvajanjem vseh aktivnosti, ki se lahko izvajajo individualno in
  kjer je mogoče zagotoviti vse varnostne ukrepe v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta
  za javno zdravje (NIJZ). Pri izvajanju aktivnosti bomo sledili navodilom in smernicam, ki jih
  objavljajo NIJZ, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za zaščito in reševanje ter druge pristojne
  institucije.
  Za podrobnejše informacije smo strokovni delavci na voljo in dosegljivi na na naslednjih
  telefonskih številkah in elektronskih naslovih:DC ŠTORJE, vodja mreže dnevnih centrov Karmen Margarit (051 623 093 ali
  vezi.storje@gmail.com
 • DC ŠTANJEL, strokovna delavka Kaja Dietz (064 199 634 ali
  vezi.stanjel@gmail.com)
 • DC ILIRSKA BISTRICA, strokovna delavka Barbara Uljan (031 727 574 ali
  vezi.bistrica@gmail.com)

2. Program stanovanjskih skupin deluje nespremenjeno, ob STRIKTNEM
UPOŠTEVANJU NAVODIL ZA PREVENTIVO (op. razkuževanje, umivanje, primerna
razdalja, nič osebnih stikov…). Kljub sproščanju ukrepov ostajamo previdni pri
omogočanju obiskov, ki so dovoljeni zgolj po predhodni najavi in ob upoštevanju
strogih higienskih ukrepov. Obiski potekajo na PROSTEM (op. ne v prostorih SS,
brez dotikov, na primerni razdalji, z ustrezno zaščito).
Priporočamo, da predhodno pokličete strokovno službo in se dogovorite o vseh
podrobnostih.