OBVESTILO glede COVID-19

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 10. 2020 z dopisom posredovalo naslednje INFORMACIJE za izvajalce Javnih socialno varstvenih programov: Dnevni centri ŠTORJE, ŠTANJEL IN ILIRSKA BISTRICA izvajalca Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«, Štorje 26 6210 Sežana, SE ZA OBDOBJE DO PREKLICA POPOLNOMA ZAPREJO (s pričetkom 26. 10. 2020).

Strokovni delavci smo na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom – od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, tako, da lahko v tem času uporabniki programa z nami navežejo kontakt preko TELEFONA ali ELEKTRONSKE POŠTE, in sicer: 🟢 Dnevni center Štorje, Karmen Margarit, 051 623 093, vezi.storje@gmail.com 🟢 Dnevni center Štanjel, Kaja Dietz, 064 199 634, vezi.stanjel@gmail.com 🟢 Dnevni center Il. Bistrica, Barbara Uljan, 031 727 574, vezi.bistrica@gmail.com. V primerih hujših duševnih stisk, ki se jih ne da rešiti po telefonu, je izjemoma, po predhodnem dogovoru, možen tudi osebni stik, upoštevajoč vse predpisane preventivne in zaščitne ukrepe. Obenem pozivamo vse, da spoštujemo in sledimo navodilom in priporočilom NIJZ in tako prispevamo k zdravju vseh.