RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE AKTIVACIJE PROJEKT ŽIVLJENJE – MOJA PRILOŽNOST

​V društvu smo z 21.06.2018 začeli izvajati program socialne aktivacije. Program poteka v Sežani, v prostorih na Partizanski 15 in obsega območje Krasa in Brkinov. Tokrat smo s prijavo na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspeli s prijavo programa Življenje moja priložnost, ki se izvaja v okviru OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020.

Program Življenje moja priložnost bomo izvajali 1 leto, v katerem bomo izvedli dva projekta, ki trajata vsak po 6 mesecev in vključujeta vsak po 15 udeležencev. Vsebina programa se izvaja v treh modulih v katerih mora udeleženec opraviti cca. 750 ur vključenosti.

Vsebino programa smo zasnovali v sodelovanju z deležniki, tako na lokalni ravni: Center za socialno delo Sežana, Zavod za zaposlovanje – enota Sežana, Knjižnica Srečka Kosovela Sežana, Zdravstveni dom Sežana in deležniki s področja trga dela: Matjaž Lindič s.p. Apetit, Primož Čuš s.p. Prosti čas, Ljudska Univerza Sežana, socialno podjetje Brinjevka d.o.o., Zavod za zaposlovanje invalidov – zaposlitveni center Bodika.

Projekt Življenje – moja priložnost zasleduje cilje, ki so celostno usmerjeni v večanje potencialov in kompetenc za kvalitetnejše življenje udeležencev, kakor tudi za večanje možnosti za njihovo vključevaje na trg dela. Projekt vzpodbuja pridobivanje ustrezne motivacije in zagona za preoblikovanje življenjskih navad in obuditev lastnih življenjskih vrednot, na prebuditvi želje po ponovni aktivaciji v smislu ponovne vključitve na trg dela in spoznavanju pomembnih aktivnosti in korakov, ki bodo vodili h doseganju zadanih ciljev. Projekt Življenje – moja priložnost je povsem nov program, ki se približuje posameznikom tam kjer so, na njihovem mestu, ne da bi posegal v pravice in svobodno izbiro uporabnikov projekta.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na:
GSM: 031-404-375
e-mail: vezi.aktivacija@gmail.com